Otwarto Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości logo.jpeg

W dniu 30-09-2011 otwarto Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości. Mieści się on na poddaszu Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Wszystko to dzięki zrealizowanemu projektowi pn. „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. Był on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. W zakres zadania wchodziły roboty ogólnobudowlane i instalacyjne przy budynku, roboty związane z adaptacją poddasza, remont elewacji, budowa dźwigu, remont i zagospodarowanie poddasza.

Głównym celem powołania inkubatora jest pomoc młodym firmom w rozwoju – mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Tutaj przez pierwsze 2 lata będą miały swoje zaplecze do czasu aż nabiorą samodzielności. Pomieszczenia zostaną wynajęte za niewielki czynsz. Sam inkubator będzie spółką ze 100% udziałem gminy. Inkubator będzie miał charakter ponadlokalny, tzn. że otwarty zostanie nie tylko dla mieszkańców gminy Ujazd, lecz także osób z okolicy.

Jednym z zadań inkubatora będzie współpraca z przedsiębiorcami ze strefy aktywności gospodarczej gminy Ujazd. Zgodnie z ich oczekiwaniami i zapotrzebowaniem, będzie on inicjował powołanie niezbędnych firm.

Budowa inkubatora – według kosztorysu – pochłonęła ok 3 mln zł, z tego gmina wyłoży 15%, a 85% da Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowanego przez urząd marszałkowski.

UIP posiada estetyczne biura różnej wielkości z dostępem do internetu, salę konferencyjną, recepcję, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, toalety, windę oraz automatyczny system przeciwpożarowy. To wszystko dla małych przedsiębiorców, którzy skorzystają z oferty UIP. Wynajęcie biura dostępne będzie za niewielką opłatą, a otworzyć tu można np. firmę rachunkową albo salonik kosmetyczny.

Salę konferencyjną będzie można wynajmować na szkolenia – dodaje burmistrz Tadeusz Kauch.

Pod naszymi skrzydłami przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji niezbędny sprzęt: biurka, ksero, drukarki itp. - mówi Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu. - W takich warunkach będą mogli prowadzić firmę do czasu, aż staną na nogi. Każdy będzie miał na to dwa lata.