Zgodnie z umową z dnia 2 kwietnia 2012 roku Burmistrz Ujazdu podaje informację o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, który zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń na drogach gminnych z udziałem zwierząt:

Lek. wet. JAN PISKOŃ
"Lecznica dla Zwierząt Jan Piskoń"
ul. Opolska 32
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077 461 25 21