zip.jpeg

Co to jest ZIP

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostepniającym od 1 lipca 2013r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

ZIP składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do Świadczeń. We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasałem „pomoc i przewodnik”.

W części ogólnodostępnej znajdziesz ogólne informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).

Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do Świadczeń dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości np. zakładanie konta dzieciom.

Jak uzyskad dostęp do ZIP

Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne! Wniosek rejestracyjny można wypełnić elektronicznie na stronie https://zip.nfz.gov.pl wybierając opcję Zarejestruj się i wypełniając wniosek rejestracyjny lub może on zostać wygenerowany przez pracownika w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Login i hasło odbierzesz tylko osobiście w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wskazanym we wniosku, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. W pierwszym etapie działania systemu ZIP uprawnienia będą nadawane tylko osobom pełnoletnim.

Z poziomu portalu można dokonad zmian ustawieo systemowych – prawy górny róg.

 • zgody (zgoda na przetwarzanie adresu e-mail, zgoda na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • zmiany hasła,
 • blokada konta (odblokowanie konta możliwe jest tylko w Oddziale NFZ),
 • historia logowao.

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP

 • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeo zdrowotnych (eWUŚ).
 • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
 • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

Czy po rejestracji można od razu korzystad z ZIP

Po aktywowaniu konta Twoje dane pojawią się w serwisie w ciągu 24 godzin.

Co zrobid kiedy informacje w ZIP są nieprawidłowe

Jeżeli w systemie pojawią się informacje, co do których masz wątpliwości np. leki, których nie przyjmujesz, niezwłocznie skontaktuj się pisemnie z oddziałem wojewódzkim NFZ, w którym odbierałeś uprawnienia wskazując swój nr ID (login). Adres: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Numery kontaktowe dotyczące ZIP:

 • Informacje dotyczące nadania uprawnieo do systemu ZIP: 77 40 20 169, 176
 • Informacje dotyczące problemów technicznych: 77 40 20 178
 • Informacje dotyczące danych z Portalu Pacjenta w zakładce:
  Świadczenia Medyczne: 77 40 20 131
  Deklaracje POZ: 77 40 20 186
  Recepty Refundowane: 77 40 20 121
  Uzdrowiska: 77 40 20 139
  Kolejki Oczekujących: 77 40 20 182
  Zaopatrzenie Ortopedyczne: 77 40 20 155
  Prawo do Świadczeo: 77 40 20 161, 162, 163, 169, 176
 • Infolinia:
  Telefony stacjonarne: 194 88, telefony komórkowe: 77 194 88