logo3.jpeg MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 czerwca 2012 organizuje imprezę plenerową pn. Piknik z funduszami europejskimi, skierowaną do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, ze szczególnycm uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin. Celem powyższego przedsięwzięcia jest ukazanie dynamicznego rozwoju regionu, dokonującego się dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz pozytywnego wpływu funduszy europejskich na życie mieszkańców Opolszczyzny. Impreza zorganizowana zostanie z okazji obchodów Święta Województwa Opolskiego, Dnia Dziecka oraz Święta Unii Europejskiej, nawiązywać będzie także do obchodów Roku Korczakowskiego oraz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Do występu na scenie ustawionej w centrum Opola zaproszone zostaną gwiazdy, których nazwiska znane są szerokiemu gronu odbiorców, m. in. Kamil Bednarek oraz Majka Jeżowska. W trakcie imprezy stolica województwa będzie tętnić życiem - wokół sceny zorganizowane zostaną dla mieszkańców województwa liczne atrakcje, m in.:

  • Strefa edukacji - ciekawe eksperymenty, warsztaty i wystawy o charakterze edukacyjnym, angażujące uczestników do pozytywnego współzawodnictwa i poszerzania wiedzy na temat funduszy europejskich, przygotowane we współpracy z beneficjentami,
  • Strefa degustacji - stoiska wystawiennicze, prezentujące najbardziej smaczne projekty dofinansowane ze środków funduszy europejskich, a także pokazy kulinarne i darmowa degustacja prezentowanych potraw,
  • Strefa rekreacji - atrakcje dla najmłodszych, pokazy, warsztaty oraz ciekawe konkursy i zabawy z klaunami,
  • Ponadto: animacje wśród publiczności i atrakcyjne przedsięwzięcia promujące wiedzę o projektach realizowanych w województwie wśród dzieci i młodzieży, np. gra uliczna.

Wstęp na wszystkie atrakcje podczas Pikniku z funduszami europejskimi jest wolny, a zaproszenie do udziału w imprezie Zarząd Województwa Opolskiego kieruje do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny.