logo2.jpeg

FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA
ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

Od 1991 roku Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych udziela przedsiębiorcom najlepszego w regionie wsparcia finansowego w zakładaniu, modernizacji i rozwoju firm.

Nasza pomoc polega na finansowaniu zakupów inwestycyjnych i obrotowych w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach i przy niespomplikowanych procedurach. Jednym ze źródeł finansowania pożyczek jest:

Ragionalny Fundusz Pożyczkowy

Uruchomiony w 2004, został dokapitalizowany w 2009 oraz 2010 roku, ze środków Unii Europejskiej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego,
  • pożyczki przeznaczone na zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości, zakup: maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), wyposażenia biura, zakup środków obrotowych,
  • maksymalna kwota pożyczki 500 000,00 zł
  • 5-letni okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne, 3-letni okres spłaty - w przypadku zakupu środków obrotowych, możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
  • prowizja zasadnicza: obecnie 0 zł
  • oprocentowanie stałe w okresie spłaty
  • czas rozpatrzenia wniosku: maksymalnie 30 dni

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2. RPO WO 2007-2013 - Zapewniwniw dostępu do finansowania przedsiębiorczości.