HARMONOGRAM

„Konsultacji społecznych w związku
z ubieganiem się o dodatkowe środki
na realizację działań służących wdrażaniu LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny”
 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach społecznych służących wypracowaniu:
  • dodatkowych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 
  • wsparcia działań na rzecz realizacji LSR dla obszarów wiejskich,
  • koncepcji działań promocyjnych służących inicjowaniu i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w rozwoju tych obszarów,
  • form aktywizacji społeczności do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD.  

     

Numer
spotkania
Obszar objęty
spotkaniem
Termin
i miejsce
I
Gmina Walce
Gmina Krapkowice
19.06.2012r. – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice godz. 9.00 - sala na I piętrze.
II
Gmina Izbicko
Gmina Strzelce Opolskie
26.06.2012r.Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich godz. 9.00 - sala na I piętrze.
IV
Gmina Ujazd
Gmina Jemielnica
27.06.2012r. – Urząd Miejski w Ujeździe godz. 9.00 - Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości.
III
Gmina Leśnica
Gmina Zdzieszowice
29.06.2012r. – Urząd Miejski w Leśnicy godz. 14.00 - sala posiedzeń im. Huberta Kurzała.
V
Gmina Gogolin
Gmina Tarnów Opolski
03.07.2012r. – Urząd Miejski w Gogolinie
 godz. 14.00 - sala narad.
 

Więcej informacji na temat odbywających się konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania można uzyskać w biurze Zarządu Stowarzyszeniu Kraina
św. Anny pod nr tel. 77/4467130/131 , e-mail: