Kapitał ludzki 220.jpeg Klucz do biznesu 110.jpeg UE EFS 220.jpeg

 DOTACJE 40 000,00 ZŁ – OSTATNI NABÓR!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jako Partner projektu „PO Klucz do biznesu 2!” informuje, że drugi i OSTATNI nabór kandydatów do projektu planowany jest na okres od 3 do 12 września 2012.
 
CELEM PROJEKTU jest wzrost przedsiębiorczości w woj. opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa.
 
W RAMACH PROJEKTU:
  • zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze;
  • przyznawane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności w kwocie do 40 tys. zł;
  • zostanie udzielone wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finansowym.
UCZESTNICY PROJEKTU to osoby bezrobotne, które:
 
  • zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dniem przystąpienia do projektu będzie 12 listopad 2012, dlatego ostatecznym terminem rejestracji, by spełnić to kryterium jest 10 sierpień 2012);
  • zamieszkują teren woj. opolskiego;
  • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Wszystkie wymagane dokumenty wraz z Formularzem rekrutacyjnym i szczegółowym Regulaminem rekrutacji dostępne są na stronie Lidera Projektu:
 
Osoby do kontaktu po stronie Partnera PUP Strzelce Op.:
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
Dorota Kozołup, Tel. 77 462 18 05, , pokój nr 10
Justyna Donat, Tel 77 462 18 18, , pokój nr 6