Baner.jpeg
 Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Ważne!!!!

Nierzetelne firmy udzielają nieprawdziwych informacji o możliwości
uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich stosując nieuczciwe praktyki
polegające na sprzedaży dostępnych bezpłatnie dokumentów i publikacji
związanych z Funduszami Europejskimi oraz wprowadzają w błąd
przedsiębiorców informując o zakresie usług świadczonych przez Punkty
Informacyjne Funduszy Europejskich.