Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 3 września 2012r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy  okres zasiłkowy 2012/2013. Wnioski wydawane i przyjmowane będą w dniach:
 
• poniedziałek               od 8:00 do 16:00
• wtorek – piątek          od 7:00 do 15:00
 
Ponadto przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:
 
► w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 
► w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2012r.
 
W okresie zasiłkowym 2012/2013 należy wykazać dochody za rok 2011 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 463 75 28