Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać 

 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:
 
► w terminie:
 - od 01 września 2012 do 15 września 2012 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ;
 -   od 01 września 2012 do 15 października 2012 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
► w siedzibie :
 -   Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd od wtorku do  piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 a w poniedziałki od 8:00 do 16:00.
 
 
 
BLIŻSZE INFORMACJIE MOŻNA UZYSKAĆ POD
NR TEL. 77-463 70 47 LUB  W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ